Strategia koncentracji

Biznes Edukacja Praca

Strategia koncentracji należy do jednej z kilku strategii konkurencji, które stanowią zestaw działań, jakie firmy podejmują w celu budowania swojej marki oraz utrzymania przewagi na tle konkurencji w dłuższej perspektywie czasowej. Głównym mechanizmem strategii koncentracji jest skupienie działań firmy na określonej grupie nabywców, konkretnym asortymencie oraz wybranym rynku światowym. Jej skuteczność opiera się więc na profesjonalnej specjalizacji produktowo-rynkowej z naciskiem na wyróżnienie się na tle konkurencji.

Na czym polega strategia koncentracji?

Strategia koncentracji polega na obsłudze określonego segmentu rynku i realizacji celów strategicznych dotyczących tylko i wyłącznie tego segmentu. Działanie to uznaje się za niezwykle skuteczne, iż o wiele łatwiej skupić się na mniejszych jednostkach niż na całych sektorach, gdzie zadań, wymagań i samej konkurencji jest o wiele więcej. Strategia koncentracji opiera się więc na określeniu specyficznych potrzeb niewielkiego segmentu rynku, co ułatwia dopasowanie do niego swoje oferty. Jednak wybór konkretnego segmentu nie może odbyć się bez ówczesnej analizy. Zbadać należy dostępność do przedsiębiorstwa pod względem jego oferty, rozmiaru przychodów ze sprzedaży, wielkości popytu, kosztów obsługi segmentu oraz obsługi sprzedaży, a także intensywności konkurencji w danym segmencie. Cała strategia opiera się więc na znalezieniu niszy rynkowej, która będzie umożliwiała bieżące prowadzenie działań i skutkować będzie osiągnięciem sukcesu i rozwoju w dalszej perspektywie czasowej.

Strategia koncentracji – skuteczność działań

Strategia koncentracji, choć nie obejmuje całego rynku i powoduje rezygnację z pewnych jego obszarów, jest strategią skuteczną w swym działaniu. Obarczona jest ona bowiem niskim ryzykiem niepowodzenia i umożliwia lepsze skoncentrowanie się na wybranym segmencie, który dzięki temu będzie można bardziej wnikliwie przeanalizować. Strategia koncentracji, jak sama nazwa wskazuje – koncentruje się na określonej grupie klientów, dostarczając im o wiele wyższy poziom obsługi.