Informacja Burmistrza Sandomierza o naborze wniosków o stypendia sportowe

Aktualności Sport
DOC240222-24022022150043.jpeg

Sandomierz, 23 lutego 2022 r.

 

KPSIT.423.1.2022.TCH

Informacja Burmistrza Sandomierza o naborze wniosków o stypendia sportowe

Działając na podstawie § 3 Uchwały nr VI/47/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 6 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymania i cofania stypendiów sportowych oraz przyznawania nagród i wyróżnień miasta Sandomierza za osiągnięcia wybitnych wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym wyznaczam termin składania wniosków o przyznanie całorocznych stypendiów sportowych Miasta Sandomierza na 2022 rok oraz wniosków o przyznanie sportowych stypendiów celowych na 2022 rok do dnia 15 marca 2022 roku.

Wnioski należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Sandomierzu, pl. Poniatowskiego 3.
Wykaz zawodników oraz wysokość przyznanych stypendiów zgodnie z § 12 ww. uchwały zostanie ogłoszony na tablicy ogłoszeń
w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz na oficjalnej stronie internetowej Miasta Sandomierza www.sandomierz.pl.

Kwota zabezpieczona w budżecie na ten cel wynosi: 22 000,00 zł

Załączniki do pobrania:

PDFwniosek-o-przyznanie-stypendium.pdf
PDFuchwala-nr-xvii-150-2015-rady-miasta-sandomierza.pdf
PDFuchwala-nr-vi-47-2011-rady-miastas-sandomierza.pdf
 

 

Content retrieved from: https://sandomierz.eu/4384/informacja-burmistrza-sandomierza-o-naborze-wnioskow-o-stypendia-sportowe.html.