II LO im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu z Patronatem Izby Radców Prawnych w Kielcach.

Aktualności Inne

II LO im. Tadeusza Kościuszki w Sandomierzu z Patronatem Izby Radców Prawnych w Kielcach.

28 maja podpisano POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY pomiędzy Okręgową Izbą Radców Prawnych w Kielcach a II Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Sandomierzu i Powiatem Sandomierskim.

Jak powiedział Wicestarosta i zarazem Radca Prawny Paweł Niedźwiedź, szkoła ta ma duże doświadczenie w kształceniu prawników. Wywodzą się z niej m. in. Prezes oraz Sedziowie Trybunału Konstytucyjnego, Sedzia Sądu Najwyższego, Dziekan Wydziału Prawa UJK.

W ramach Patronatu Izby, bedą prowadzone zajęcia i lekcje pokazowe oraz organizowane różnego rodzaju konkursy. Wszystko po to, aby pomóc młodzieży w wyborze odpowiedniej ścieżki kształcenia i dobrym przygotowaniu do dalszej nauki. Dobrze wykształcone osoby są potrzebne dla rozwoju demokracji.

Swoje początki ścieżki edukacyjnej w II LO przywołał także prof. Jerzy Stępień, Prezes Trybunału Konstytucyjnego i absolwent II LO. Profesor z radością przyjął zaproszenie na wydarzenie i zaoferował współpracę w dalszej działalności.

Spotkanie było także okazją do podkreślenia Jubileuszu 40- lecia Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych. Mając na uwadze to wydarzenie, Dziekan Rady OIRP Andrzej Głogowski przekazał Dyrektor II LO Barbarze Majewskiej zapewnienie o ścisłej i twórczej współpracy oraz wręczył pamiątkowy wazon i statuetkę temidy

Content retrieved from: http://www.powiat.sandomierz.pl/aktualnosci/d13d6eae7237bfef581c4719bd4fba9a.html.