Certyfikowany wyłącznik przeciwpożarowy fotowoltaika

Inne

Montując każdą instalację warto brać pod uwagę wszystkie możliwe, negatywne scenariusze. Nawet jeśli jest to w pełni nowoczesna i z pozoru bardzo bezpieczna instalacja fotowoltaiczna, pożar może się niestety zdarzyć, a kluczem do uniknięcia poważniejszych konsekwencji jest dobre zabezpieczenie.

Czym jest przeciwpożarowy wyłącznik prądu?

Z dniem 12 kwietnia 2012 roku do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury wprowadzono przepisy, które dotyczą tak zwanego przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Mowa tu w szczególności o tym, gdzie powinien się on znajdować i jakie warunki techniczne powinien spełniać budynek, który posiadać będzie takie urządzenie. Jednak, czym jest sam przeciwpożarowy wyłącznik prądu? Zadanie urządzenia kryjącego się pod tą nazwą jest ograniczenie rozprzestrzeniania się pożaru i zminimalizowanie ryzyka jakie może za sobą nieść. Za sprawą przeciwpożarowego wyłącznika prądu dochodzi do wyłączenia napięcia i odcięcia prądu w budynku, w którym jest pożar lub w którym istnieje wysokie ryzyko, że zajmie się od pożaru, który wybuchł w pobliżu. Urządzenie to ma za zadanie odciąć od źródła zasilania wszelkie urządzenia, które nie będą przydatne podczas gaszenia pożaru lub podczas innych istotnych czynności.

Dobrym przykładem będzie zastosowanie przeciwpożarowego wyłącznika prądu w szpitalu, gdzie nie może dojść do odcięcia od prądu wszystkich urządzeń, gdyż mogłoby to stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów podłączonych do szpitalnej aparatury.  Wyłącznik przeciwpożarowy fotowoltaika to urządzenie, które nie jest obarczone żadnym odgórnym nakazem.

Nie istnieje bowiem prawny obowiązek jego montażu, ale rozwiązanie to z pewnością jest przydatne i warte swej inwestycji. Już na samym etapie konsultacji projektu instalacji fotowoltaicznej, eksperci zalecają zakup tego urządzenia i późniejszą realizację tak zwanej mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Jakie są przyczyny pożarów instalacji fotowoltaicznych?

Pożar paneli fotowoltaicznych jest bardzo rzadko spotykanym zjawiskiem, jednak gdy już do niego dochodzi, może nieść za sobą szereg poważnych konsekwencji. Do najczęstszych przyczyn pożaru instalacji fotowoltaicznej zalicza się między innymi: brak bezpieczników i wyłączników, zła jakość komponentów, niewłaściwe zabezpieczenie instalacji, czy brak ochrony odgromowej.

Wyłącznik przeciwpożarowy fotowoltaika – dlaczego warto?

Pożar instalacji fotowoltaicznej, jak każdy inny jest bardzo niebezpieczny i kosztowny w swoich konsekwencjach. Ma na to wpływ chociażby fakt, że gdy instalacja fotowoltaiczna znajduje się na dachu, gdzie montowane są również przewody z prądem stałym i zmiennym, inwerter umieszcza się w pobliżu takiej instalacji. W nowoczesnych systemach stosowane są mikroinwertery, które są urządzeniami wpinanymi do każdego panelu fotowoltaicznego z osobna. Gdy więc wybuchnie pożar, straż powinna być od razu poinformowany o istnieniu w płonącym budynku instalacji fotowoltaicznej. Taka informacja może być bardzo ważna przy podejmowaniu kroków związanych z gaszeniem obiektu i zapobiegnięciem rozprzestrzeniania się pożaru.