90-te urodziny Powstańca Warszawskiego

Aktualności

Dziewięćdziesiąte urodziny obchodził uczestnik Powstania Warszawskiego, mieszkaniec ziemi sandomierskiej ppor. Kazimierz Morgaś ps. „Bufor”. Jubilat odebrał gratulacje i życzenia od Wojewody Świętokrzyskiego, dowódcy 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz Burmistrza Sandomierza.

W uroczystym spotkaniu urodzinowym w Sandomierzu, które odbyło się w piątek 10 lutego, uczestniczył wojewoda świętokrzyski Zbigniew Koniusz, burmistrz Sandomierza Marcin Marzec oraz reprezentujący służby mundurowe dowódca 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Piotr Hałys. Przyjęcie urodzinowe zorganizowała rodzina Pana Kazimierza, żona Zofia oraz córka Kinga.

Życzenia samej pomyślności oraz jak najdłuższego życia w zdrowiu przekazał Wojewoda Świętokrzyski Zbigniew Koniusz. Burmistrz Sandomierza Marcin Marzec dołączając się do życzeń podkreślał zasługi Pana Kazimierza dla Sandomierza.

Czuję się zaszczycony, że na tą wspaniałą okoliczność 90. rocznicy Pana urodzin w imieniu żołnierzy 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej, mam możliwość złożyć Panu z głębi serca płynące życzenia wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia, nieustającej życzliwości oraz samych radosnych i pięknych dni – życzył płk Piotr Hałys.

90 lat życia, w tym czas oddany Ojczyźnie, poświęcony walce o upragnioną wolność i suwerenność naszego narodu, to dla Pana z pewnością powód do dumy i satysfakcji, a dla najbliższych to nieocenione źródło inspiracji do życia w zgodzie z najpiękniejszymi ideałami i najwyższymi wartościami  – podkreślił płk Piotr HAŁYS dowódca 10 ŚBOT.

Podczas obiadu nie zabrakło wspomnień, Pan Kazimierz wspominał wybuch Powstania Warszawskiego gdzie godzina „W” zastała go na moście „Poniatowskiego” przedzierającego się do śródmieścia. Wspominał również lata powojenne, opowiadał o powstaniu dworca kolejowego w Sandomierzu czy też o miejscowej hucie szkła. Zapytany o sposób na długowieczność podkreślał że to zasługa jego małżonki Zofii z którą jest w związku małżeńskim ponad 60 lat. Wspominał również częste odwiedziny Terytorialsów czy też uczestnictwa w przysięgach wojskowych.

Dziękuję żołnierzom 10 świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej za pamięć i przede wszystkim za opiekę. Za pomoc w dowozie na zabiegi okulistyczne. Zawsze mogę na Was liczyć  – podkreślał ppor. Kazimierz Morgaś ps. „Bufor”.

Jako 12 letniego żołnierza Szarych Szeregów, wybuch pierwszych walk powstańczych zastał Kazimierza Morgasia na warszawskiej Pradze. Uczestniczył on w natarciu na posterunek żandarmerii niemieckiej przy ul. Targowej oraz walkach o dworzec kolejowy Warszawa Wschodni. Ranny podczas walk. Po opatrzeniu przedostał się na punkt dowodzenia przy ul. Skolimowskiej na Mokotowie. Uczestniczył jako łącznik w natarciu na posterunek policji niemieckiej przy ul. Rakowieckiej oraz przy Belwederskiej – donosząc amunicję, opatrunki a także meldunki.

Do jego zadań należało między innymi zbieranie informacji o lokalizacji jednostek wojskowych nieprzyjaciela, kolportaż prasy oraz mały sabotaż. Po nieudanym ataku na niemieckie punkty oporu przy ul. Rakowieckiej 12-letni Kazimierz ps. ,,Bufor” zostaje wzięty do niewoli.  Dostaje się do obozu w Pruszkowie, następnie do obozu Mauthausen w Austrii w transporcie chłopców w wieku 13-15 lat przywiezionych z Powstania Warszawskiego. Wyzwolony przez armię amerykańską 5 maja 1945 roku.

W styczniu tego roku w sandomierskim ratuszu miała miejsce uroczystość wręczenia patentów oficerskich. Jednym z nominowanych na stopień podporucznika został Kazimierz Morgaś, pseudonim „Bufor”, jedyny żyjący powstaniec warszawski w Sandomierzu oraz jeden z czterech w całym województwie świętokrzyskim.

Materiał udostępniony dzięki uprzejmości zespołu prasowego 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej

Galeria Galeria zdjęć
Galeria Galeria zdjęć
Galeria Galeria zdjęć
Galeria Galeria zdjęć
Galeria Galeria zdjęć

Content retrieved from: https://sandomierz.eu/4213/90-te-urodziny-powstanca-warszawskiego.html.